Slovníček pojmů

Abychom se při žádosti o půjčku peněžních prostředků vyznali ve finanční řeči, je nutné znát alespoň základní termíny.

Půjčky

Před podáním žádosti o vyřízení půjčky, je nutné si ujasnit, zda budeme žádat o účelovou či neúčelovou půjčku.

Úvěr

Úvěr je velmi podobný půjčce. S tím rozdílem, že u úvěru je nutné platit úroky.

Nebankovní půjčky

Nebankovní instituce poskytují peněžní prostředky. Záleží jen na vás, k čemu je využijete. Například na krásnou dovolenou na horách.

Půjčky na směnku

Jedním ze způsobů získání finančních prostředků je také prostřednictvím směnky. Směnka je druh cenného papíru, který musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti.

Studentská půjčka

Nemáte-li dostatek finančních prostředků k dokončení studia, pro vás jsou určeny studentské půjčky. Je možné je splatit až po ukončení školy.

Novomanželská půjčka

Vstoupili jste teď do svazku manželského? A nemáte dostatek peněz k zařízení vaší domácnosti? Pořiďte si proto novomanželskou půjčku.

Půjčky

Půjčky jsou jistým druhem závazku. Vystupuje zde věřitel, který poskytl peněžní prostředky a dlužník. Dlužník je osoba, která se zavazuje věřiteli vrátit dlužnou částku ve stanovené lhůtě, ve stanovené výši spolu s úroky. Věřiteli tak vzniká pohledávka za dlužníkem a dlužníkovi vzniká závazek vůči věřiteli. Další osobou, která často vystupuje v závazkových vztazích, je ručitel. Ten ručí za dlužníka, že jeho dluh bude věřiteli splacen.

Půjčky je možné rozlišovat na účelové, které se poskytují na předem stanovený účel a k jinému účelu je nelze použít, a neúčelové, kde důvod půjčky není důležitý. Je tedy jedno, k čemu půjčené peněžní prostředky budou využity. Maximální výše účelové půjčky se pohybuje do výše jednoho milionu korun, neúčelové půjčky se pak poskytují jen do výše 200 000Kč.

Provident půjčky pomohou překlenout nedostatek financí v případě nečekaných výdajů. Žádat můžete o 4 000 až 80 000 Kč na cokoliv.

Další možností získání věci či peněz je podepsání smlouvy o výpůjčce. Výpůjčka je vypůjčení věci na předem stanovenou dobu a to bez úplaty. Úvěr je jistým druhem půjčky. Jedná se o případ půjčení finančních prostředků. Podstata úvěru je tedy úplně stejná jako u půjčky. Podle doby splatnosti můžeme rozlišovat 3 druhy úvěrů. Jedná se o krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý úvěr. Dále je možné úvěry rozlišovat podle dalších hledisek jakou jsou například podle formy poskytnutí či splácení. Mezi nejběžnější typy úvěrů patří zbožové, eskontní, hypoteční a akceptační úvěry.

Aby banka schválila žádost o úvěr, musí žadatel splnit potřebné náležitosti. Banka také musí prověřit bonitu žadatele, zjistit různé hodnoty společnosti jako likviditu, rentabilitu a následně rozhodne o poskytnutí či neposkytnutí úvěru. Půjčku mohou poskytnout i jiné ústavy, než jen banky. Nebankovní instituce nabízí rychlejší a snadnější získání půjčky. Ovšem je zde vyšší úrok a tak i RPSN, než je tomu u bank. Banky poskytují úvěry nad hodnotu 1 000 000Kč, kdežto nižší částky na pokrytí krátkodobých krizí poskytují právě nebankovní instituce.

Půjčka Česká spořitelna je výhodná bankovní půjčka. Žádat o ní můžete i online a sjednat se dá během jediné návštěvy pobočky.

Dostanete-li se do situace, kdy potřebujete v krátké době větší hotovostní obnos, je možné ho získat prostřednictvím půjčky na směnku. Patří do typu nebankovních půjček. Směnka je druhem cenného papíru, která musí obsahovat zákonem předepsané náležitosti. Jedná se o snadno dostupnou půjčku, k jejímuž získání stačí pouze osobní údaje a občanský průkaz. Jste-li studentem a máte nedostatek peněz ke studiu, pro vás je určena studentská půjčka. Ta je poskytována celou řadou finančních institucí, které nabízí studentům velké množství zvýhodnění.

Další vybranou skupinou, pro kterou jsou určeny zvláštní půjčky patří novomanželé a lidé pečující o dítě do věku 35 let. Výše této půjčky může dosahovat 300 000Kč. Tuto částku není možné využít úplně na všechno. Existuje celá řada omezení.

Články

Archív

10.6.2014

Podvodné půjčky

V České republice je v poslední době obrovské množství poskytovatelů nebankovních půjček. Mnoho lidí se po neúspěšné žádosti o půjčku u bankovních domů…

10.6.2014

Rizika kreditních karet

Kreditní karty jsou ve své podstatě klasické platební karty s kreditem od bankovního ústavu, za který klient platí úroky. Jsou u občanů České…

10.6.2014

Půjčka pro podnikatele (malé firmy)

Jedním z cílů podnikání je vytvářet zisk. Vytváření zisku je spojeno s investicí do realizace podnikatelského záměru. Ve většině případů se stane, že…

O webu

Nemáte dostatek finančních prostředků? Potřebujete rychle získat peníze? Právě pro vás jsou určeny půjčky. Půjčení peněžních prostředků je nazýváno hypotékou. Na těchto webových stránkách získáte potřebné informace pro získání úvěrů a půjček. Abyste se lépe dokázali orientovat v ekonomických termínech je zde uveden i slovníček nejpoužívanějších pojmů.

Stránky webu