Články

Půjčka pro podnikatele (malé firmy)

Jedním z cílů podnikání je vytvářet zisk. Vytváření zisku je spojeno s investicí do realizace podnikatelského záměru. Ve většině případů se stane, že vlastní kapitál určený k rozjezdu podnikání dojde.

Získání úvěru od bank není jednoduché, ale lze splnit požadavky pro jeho získání. Před žádostí o půjčku je u většiny bank třeba: výkazy ze dvou ukončených daňových období, mít kladný výsledek hospodaření, mít trvalé sídlo firmy v České republice, mít vypořádané platby s Finančním úřadem, Správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami a firma nesmí být v konkurzu, likvidaci ani vyrovnání.

Po splnění výše uvedených podmínek může podnikatel žádat o tyto typy úvěrů: kontokorentní úvěr (povolené čerpání se může pohybovat až do milionu Kč), provozní úvěr (slouží k nákupu majetku různého druhu) či investiční úvěr (slouží k realizaci investiční akce).

Přístup bank je velice individuální a tak je doporučeno oslovit více bank. Po získání vyjádření bank si pak vytipovat jednu a s ní začít reálně jednat o možnostech.

Datum: 10.6.2014 | Rubrika: Články

O webu

Nemáte dostatek finančních prostředků? Potřebujete rychle získat peníze? Právě pro vás jsou určeny půjčky. Půjčení peněžních prostředků je nazýváno hypotékou. Na těchto webových stránkách získáte potřebné informace pro získání úvěrů a půjček. Abyste se lépe dokázali orientovat v ekonomických termínech je zde uveden i slovníček nejpoužívanějších pojmů.

Stránky webu