Novomanželská půjčka

Novomanželská půjčka

Novomanželská půjčka je často označována jako státem podporová půjčka na bydlení pro páry. V letošním roce 2012 je novomanželskou půjčkou úvěr s názvem „ Úvěr 300“. Tato půjčka je poskytována Státním fondem rozvoje bydlení. Novomanželé mohou získat půjčku až ve výši 300 000,- Kč. Doba splatnosti půjčky je maximálně 20 let. Úroková sazba pro novomanželskou půjčku je stanovena fixně, ve výši 2% p.a.

Dlužníkovou povinností je zajistit uhrazení tohoto dluhu. Státní fond rozvoje bydlení velmi často požaduje jištění prostřednictvím ručitele. Ručitelem je třetí osoba, kterou může být přítel či příslušník rodiny. Ručení však není podmínkou získání této půjčky. O novomanželskou půjčku mohou požádat nejen právě sezdané páry, ale třeba také osoby pečující o dítě. Podmínkou však je, aby v době podání žádosti jejich věk nepřesáhl 35 let. Toto pravidlo se týká také manželů. A to alespoň jednoho z nich.¨

Novomanželé mohou tuto půjčku využít na celou řadu věcí. Jedná se například:

 • koupě rodinného domu
 • koupě či stavba družstevního bytu
 • koupě nebo výstavba bytu
 • anténní a telefonní rozvody
 • nákup stavebního materiálu
 • zajištění studny, čistírny odpadních vod
 • atd.

Naopak existují také omezení. Půčku nelze použít na:

 • na koupi stavebního pozemku
 • projektovou dokumentaci
 • modernizaci domu či bytu
 • výstavbu venkovního bazénu
 • osvětlení
 • inženýrskou činnost, atd.

Aby bylo možné využít novomanželskou půjčku na stavbu domu, je nutné, aby potřebné stavební povolení bylo vydáno až po 1. lednu 2000. Důležitou podmínkou také je, že žadatel ani druhý z manželů nemůže být vlastníkem jiného domu či bytu, a nemůže být ani nájemcem družstevního bytu. V průběhu splácení novomanželské půjčky není možné byt prodat. Tím je splněn smysl této půjčky, která je určena především mladým lidem a párům.

O webu

Nemáte dostatek finančních prostředků? Potřebujete rychle získat peníze? Právě pro vás jsou určeny půjčky. Půjčení peněžních prostředků je nazýváno hypotékou. Na těchto webových stránkách získáte potřebné informace pro získání úvěrů a půjček. Abyste se lépe dokázali orientovat v ekonomických termínech je zde uveden i slovníček nejpoužívanějších pojmů.

Stránky webu