Půjčka na směnku

Půjčka na směnku

V případě, že potřebujete rychle získat peníze, jednou z možností je získat peněžní prostředky formou půjčky na směnku. Jedná se o nebankovní půjčku, která je poskytována jinými institucemi, než  jsou banky. Směnka je druhem cenného papíru. Vystupuje zde výstavce směnky, jež se zavazuje zaplatit určité osobě, nebo vydá příkaz jiné osobě uhradit směnečnou částku. Proto rozlišujeme směnku cizí a vlastní. Jelikož je směnka cenným papírem, musí obsahovat předepsané náležitosti. V případě, že některá z následujících náležitostí bude chybět, směnka se stává neplatnou.

Povinné náležitosti směnky tedy jsou:

  • údaj o místě placení
  • bezpodmínečný příkaz zaplatit danou sumu
  • informace o lhůtě splatnosti
  • jméno směnečníka
  • označení, že cenný papír je směnka
  • jméno osobu, komu má být placeno
  • podpis vystavující osoby
  • místo a datum vystavení směnky

Tento druh půjčky je bez potvrzení a bez ručitel. Ručitelem se automaticky stává směnka. Půjčka na směnku patří mezi jedny z nejrizikovější, ale za to přináší vysoký úrok. Tento typ půjčky patří do skupiny neúčelových. Jedná se o jednu z nejdostupnějších půjček. Po žadatelích o půjčku se požadují pouze základní informace. Stačí předložit pouze občanský průkaz. Dlužník podepisuje jednak smlouvu o půjčce a jednak směnku s výší požadovaného obnosu. Někdy je možné se setkat také s názvem půjčka na občanský průkaz. Jedná se o totéž, jako je půjčka na směnku, jde jen o jiný název.

Mezi výhody, díky kterým jsou stále vyhledávanějším způsobem získávání peněžních prostředků, patří zejména jednoduchost, rychlost a snadná dostupnost. Vymahatelnost směnky je snadná a poměrně rychlá. V případě, že mezi stranami dojde k nějakému konfliktu, majitel směnky může uplatnit své právo pomocí směnky. Další výhodou jsou minimální nároky na bonitu žádající osoby. K nevýhodám těchto půjček patří zejména vysoká úroková sazba a také RPSN.

O webu

Nemáte dostatek finančních prostředků? Potřebujete rychle získat peníze? Právě pro vás jsou určeny půjčky. Půjčení peněžních prostředků je nazýváno hypotékou. Na těchto webových stránkách získáte potřebné informace pro získání úvěrů a půjček. Abyste se lépe dokázali orientovat v ekonomických termínech je zde uveden i slovníček nejpoužívanějších pojmů.

Stránky webu