Půjčky

Půjčky

Půjčka představuje typ závazku. Závazek vzniká po podepsání smlouvy o půjčce. V tomto závazkovém vztahu vystupují dvě strany. Na straně jedné věřitel, který požaduje splnění závazku po dlužníkovi. Dlužník je na straně druhé. Má vůči věřiteli dluh.

Podstata půjčky spočívá v tom, že věřitel předá dlužníkovi určité množství věcí, nejčastěji se však jedná o peníze. Dlužník se věřiteli zavazuje podepsáním smlouvy, že do uplynutí lhůty musí půjčenou částku či majetek vrátit. V některých případech musí dlužník také zaplatit stanovené úroky. Věřiteli v tomto případě vzniká pohledávka za dlužníkem a dlužníkovi vzniká dluh. Za předpokladu, že jsou půjčovány peníze, tato zapůjčená částka se nazývá jistina.

Existuje celá řada druhů půjček. Rozlišujeme zejména účelové a neúčelové půjčky. Účelová půjčka představuje poskytnutou půjčku na financování určitého účelu. Například na pořízení nemovitosti, na pořízení automobilu, na bydlení atp. Ve smlouvě musí být uvedeno, k jakému účelu se peníze použijí. K jinému účelu, než je uveden ve smlouvě, se tato půjčka nesmí využít. Horní hranice při poskytnutí účelové půjčky je 1 000 000 Kč. Účelová půjčka nabízí vyšší úrok a RPSN. Mezi nejčastější účelové půjčky patří půjčka na bydlení, známá jako hypotékaPůjčku, kterou si můžeme pořídit na jakýkoliv účel, nazýváme neúčelovou půjčku. Maximální výše, kterou můžeme získat na neúčelovou půjčku je 200 000Kč.

Peněžní půjčka má označení úvěr. Dávejte si však pozor na rozlišování smlouvy o půjčce a výpůjčce! Výpůjčka také patří do závazkových vztahů. Vypůjčitel může využívat vypůjčenou věc po dohodnutou dobu. Na druhé straně tohoto vztahu vystupuje půjčitel. Půjčitel předá vypůjčiteli věc v provozuschopném stavu. Vypůjčitel musí věc chránit a neztratit. Po uplynutí stanovené doby je vypůjčitel povinen vrátit vypůjčenou věc zpátky půjčiteli. Výhodou je, že výpůjčka je poskytována bezplatně.

O webu

Nemáte dostatek finančních prostředků? Potřebujete rychle získat peníze? Právě pro vás jsou určeny půjčky. Půjčení peněžních prostředků je nazýváno hypotékou. Na těchto webových stránkách získáte potřebné informace pro získání úvěrů a půjček. Abyste se lépe dokázali orientovat v ekonomických termínech je zde uveden i slovníček nejpoužívanějších pojmů.

Stránky webu