Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

Abychom si správně vyřídili půjčku či úvěr, je nutné se vyznat ve finanční řeči. K tomu vám poslouží následující výpis nejběžněji používaných termínů a jejich význam.

Akontace – neboli první splátka. Ta je vypočítávána jako určité procento z celkové ceny. Akontaci je nutné zaplatit před začátkem splácení.

Anuita – tento termín je používán pro pravidelnou výši splátky. Jedná se o platbu složenou ze splátky jistiny dluhu a úroku.

Bonita – je schopnost dlužníka splácet své dluhy řádně a včas.

Datum splatnosti – je datum, ke kterému musí být dluh dlužníkem splacen.

Předčasné splacení – jedná se o úhradu dlužné částky, poskytnuté půjčky, před uplynutím sjednané doby splatnosti.

Splátka – je částka, která obsahuje sjednané úroky, pojistné či jiné poplatky, jež jsou pravidelně spláceny dlužníkem.

Splátkové období – představuje dobu, ve které je nutné půjčku uhradit.

Splátkový kalendář – slouží jako časový plán, který nám přesně určuje data jednotlivých splátek.

Úvěr – jedná se o půjčku finančních prostředků.

Úvěrový rámec – je částka, do které je možné čerpat vypůjčené peněžní prostředky.

Úroková sazba – je cena peněz vyjádřená v procentech, nejčastěji za rok. Tato úroková sazba má značku p.a. (per annum), což znamená ročně.

RPSN – znamená roční procentní sazbu nákladů. Pomocí RPSN se dá snáze vyhodnotit výhodnost či naopak nevýhodnost půjčky. Jedná se o procentuální podíl z dlužné částky,jež spotřebitel musí zaplatit do jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji, které jsou spojené s čerpáním úvěru.

Dlužník – je osoba, které je poskytnuta půjčka a který má povinnost ve stanovené lhůtě tuto částku uhradit i s úroky.

Věřitel – osoba, která poskytuje půjčku.

Ručitel – poskytuje ručení. To znamená, že v případě platební neschopnosti dlužníka za něj zaplatí ručitel.

O webu

Nemáte dostatek finančních prostředků? Potřebujete rychle získat peníze? Právě pro vás jsou určeny půjčky. Půjčení peněžních prostředků je nazýváno hypotékou. Na těchto webových stránkách získáte potřebné informace pro získání úvěrů a půjček. Abyste se lépe dokázali orientovat v ekonomických termínech je zde uveden i slovníček nejpoužívanějších pojmů.

Stránky webu