Úvěr

Úvěr

Úvěr je velmi podobný půjčce. Ve směs je půjčka a úvěr to samé. Rozdílem je, že je úvěr se poskytuje při půjčení peněžních prostředků. Jedná se o množství finančních prostředků, které poskytuje věřitel dlužníkovi. Dlužník se zavazuje uhradit dlužnou částku ve stanovené době spolu s úrokem. Úroky je nutné zaplatit vždy.

Rozlišujeme úvěry podle doby splatnosti:

  • krátkodobé – tento druh úvěrů má splatnost do jednoho roku,
  • střednědobé – splatnost střednědobých úvěrů je od jednoho do pěti let,
  • dlouhodobé – se platností nad pět let.

Úvěry je možné nejčastěji pořídit prostřednictvím bank. Ovšem banky nejsou jediným poskytovatelem úvěrů. Existuje celá řada jiných institucí, kde je možné zažádat o vyřízení úvěru. Při žádosti o úvěr je možné využívat také zprostředkovatele, který jedná ve prospěch svého klienta – žadatele o úvěr. Tento zprostředkovatel pracuje za úplatu.

Poskytnutí úvěru probíhá následujícím způsobem. Na úvod je třeba podat u příslušné banky, či jiné instituce, žádost o poskytnutí úvěru. Aby mohl žadatel získat úvěr, musí splnit podmínky vyžadované finanční institucí. Banka si pro svoji potřebu zjistí důležité informace o žadateli. Jedná se zejména o osobní údaje a jeho finanční situaci. V případě právnické osoby, kterou je firma, se věnuje velká pozornost výši vlastního a cizího kapitálu. Následuje provedení přepočtu bonity. Bonita vyjadřuje zdraví podniku. Sledují se a propočítávají různé hodnoty jako jsou likvidita, rentabilita, bonita, atd. Tyto výsledky jsou pak srovnány s požadovanými hodnotami bank a institucí. Rozhodnutí o schválení či neschválení úvěru má na starosti výbor. Posledním úkonem je pak podepsání smlouvy o poskytnutí úvěru.

Existuje celá řada druhů úvěrů, které jsou buď poskytovány různým osobám, při různých záležitostech či je možné je rozdělit dle formy poskytnutí a splácení. Mezi nejvýznamnější úvěry patří: spotřebitelské úvěry, hypoteční úvěry, eskontní úvěry, revolvingové úvěry, zbožové a obchodní úvěry, akceptační úvěry a řada dalších.

O webu

Nemáte dostatek finančních prostředků? Potřebujete rychle získat peníze? Právě pro vás jsou určeny půjčky. Půjčení peněžních prostředků je nazýváno hypotékou. Na těchto webových stránkách získáte potřebné informace pro získání úvěrů a půjček. Abyste se lépe dokázali orientovat v ekonomických termínech je zde uveden i slovníček nejpoužívanějších pojmů.

Stránky webu